Vinaconex E&C
Tiếng Việt English
Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty CP ĐTXD&KT Vinaconex


Kính gửi Quý Cổ đông Công ty CP VINACONEX E&C! Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật Vinaconex (Vinaconex E&C) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty: Thời gian :Bắt đầu từ […]


Văn Phòng :

Địa chỉ: Tầng 17,18 - Tòa nhà Vinaconex – 34 Láng Hạ, Đống Đa, Ha Noi.
Điện thoại :   (+84.4).3776.5888 Fax :  (+84.4).3776.5999  E-mail: vinaconexec@vinaconexec.com.vn | Copyright © 2016 VINACONEX E&C. All rights reserved.