Vinaconex E&C
Tiếng Việt English
GÓI THẦU J1 – DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC BẾN LỨC LONG THÀNH


Liên danh Shimizu Corporation – Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật Vinaconex (Liên danh Shimizu – Vinaconex E&C) là Nhà thầu gói thầu xây lắp J1: Cầu Bình Khánh (Km21+739,5 - Km24+503), có thời gian thực hiện hợp đồng 1.430 ngày (tương đương 47 tháng), nguồn vốn vay JICA và vốn đối ứng. Đơn vị tư vấn giám sát là liên danh tư vấn KEI-NE-OCG-TEDI...


Văn Phòng :

Địa chỉ: Tầng 17,18 - Tòa nhà Vinaconex – 34 Láng Hạ, Đống Đa, Ha Noi.
Điện thoại :   (+84.4).3776.5888 Fax :  (+84.4).3776.5999  E-mail: vinaconexec@vinaconexec.com.vn | Copyright © 2016 VINACONEX E&C. All rights reserved.